Bedækninger

Bedækningsbetingelser:


Hingstene bedækker kun ved håndbedækning.

Hopperne opstaldes under særdeles gode forhold.

Kun hopper med føl ved siden går på græs hele døgnet. Øvrige hopper lukkes på græs morgen og aften efter behov, og det sikres at hopperne holder god foderstand og ikke bliver for tykke.

Hopperne skal møde sunde og raske og uden sko og i øvrigt være i god foderstand.

CEM test kræves.

Hopper med sommereksem skal møde med eksemdækken og evt. anden behandling.

Hoppen opstaldes på ejerens eget ansvar, og vi forbeholder os ret til at tilkalde dyrlæge for hoppeejerens regning, såfremt det findes påkrævet.

Goldhopper skal stille med ren svaberprøve.

Der betales fuld pris ved afhentning af hoppen, og hoppeejeren opfordres til at lade hoppen scanne inden afhentning efter nærmere aftale eller senest 4 uger efter datoen for sidste bedækning.

Såfremt hoppen er konstateret drægtig, og fuld bedækningsudgift er betalt, og hoppen mod forventning ikke får levedygtigt føl (lever mindre end 1 døgn), tilbydes ombedækning samme år eller året efter for 50 % af bedækningsudgiften + udgift til bedækningsattest og græspenge.

Hestepas aflevers sammen med hoppen.

Bedækningsudgift :

Opstaldning: 50,- kr inkl. moms pr. døgn.

Bedækningsindberetning afregnes efter

DI's gældende priser.