Bedækning & Hingste / Bedækningsbetingelser

Bedækningsbetingelser

Hingstene bedækker kun ved håndbedækning.

Gumi og Glitnir deltager i udvalgte stævner i bedækningssæsonen.

Hopperne opstaldes under særdeles gode forhold.

Kun hopper med føl ved siden går på græs hele døgnet. Øvrige hopper lukkes på græs morgen og aften efter behov, og det sikres at hopperne holder god foderstand og ikke bliver for tykke.

Hopperne skal møde sunde og raske og uden sko og i øvrigt være i god foderstand.

Hopper med sommereksem skal møde med eksemdækken og evt. anden behandling.

Hoppen opstaldes på ejerens eget ansvar, og vi forbeholder os ret til at tilkalde dyrlæge for hoppeejerens regning, såfremt det findes påkrævet.

Goldhopper skal stille med ren svaberprøve.

Der betales fuld pris ved afhentning af hoppen, og hoppeejeren opfordres til at lade hoppen scanne inden afhentning efter nærmere aftale eller senest 4 uger efter datoen for sidste bedækning. Såfremt hoppen her scannes ikke drægtig tilbagebetales 75 % af bedækningsudgiften, således at hoppeejerens udgift herefter er 25 % af bedækningsudgiften + græspenge. Påkrav herom skal afgives af hoppeejeren senest 5 uger efter datoen for sidste bedækning.

Såfremt hoppen er konstateret drægtig, og fuld bedækningsudgift er betalt, og hoppen mod forventning ikke får levedygtigt føl (lever mindre end 8 døgn), tilbydes ombedækning samme år eller året efter for 25 % af bedækningsudgiften + udgift til bedækningsattest og græspenge.

Original stamtavle skal forevises ved aflevering af hoppen og kopi af stamtavlen udleveres til os.

Bedækningsudgift :
Glitnir: Kr. 5.000,- + moms + bedækningsattest.
Gumi: kr. 6.000,- + moms + bedækningsattest.

 
Opstaldning: 40,- kr + moms pr. døgn.